91.8% Rtp

94.88% Rtp

96.61% Rtp

95.27% Rtp

95.51% Rtp

95.02% Rtp

95.65% Rtp

96.55% Rtp

95.93% Rtp

91.46% Rtp

93.95% Rtp

96.16% Rtp

96.81% Rtp

93.02% Rtp

95.47% Rtp

96.98% Rtp

93.97% Rtp

96.09% Rtp

95.92% Rtp

95.2% Rtp

97.4% Rtp

94.06% Rtp

96.49% Rtp

98.01% Rtp

94.38% Rtp

95.56% Rtp

94.6% Rtp

96.11% Rtp

95.71% Rtp

95.05% Rtp

96.5% Rtp

95.45% Rtp

97.81% Rtp

95.13% Rtp

97.32% Rtp

96.43% Rtp

95.96% Rtp

98.05% Rtp

97.05% Rtp

95.76% Rtp

96.02% Rtp

95.57% Rtp

96.62% Rtp

95.21% Rtp

94.99% Rtp

96.48% Rtp

95.9% Rtp

95.98% Rtp

95.03% Rtp

94.92% Rtp

95.39% Rtp

93.23% Rtp

94.9% Rtp

95.1% Rtp

96.01% Rtp

96.59% Rtp

95.17% Rtp

96.19% Rtp

96.75% Rtp

95.5% Rtp

96.18% Rtp

99.32% Rtp

95.88% Rtp

96.54% Rtp

96.94% Rtp

95.36% Rtp

96.08% Rtp

94.17% Rtp

95.62% Rtp

96.3% Rtp

96.93% Rtp

96.56% Rtp

96.15% Rtp

94.11% Rtp

96.26% Rtp

95.78% Rtp

95.35% Rtp

95.23% Rtp

97.26% Rtp

96.06% Rtp

95.01% Rtp

96.2% Rtp

96.05% Rtp

96.6% Rtp

95.09% Rtp

97.59% Rtp

96.29% Rtp

94.25% Rtp

96.38% Rtp

94% Rtp

97.28% Rtp

96.42% Rtp

94.7% Rtp

95.8% Rtp

96.12% Rtp

96.96% Rtp

92.03% Rtp

95% Rtp

97.15% Rtp

96.22% Rtp