96.39% Rtp

95.24% Rtp

97.71% Rtp

95.55% Rtp

91.98% Rtp

96.28% Rtp

94.85% Rtp

95.6% Rtp

96.44% Rtp

95.94% Rtp

95.79% Rtp

96.76% Rtp

95.53% Rtp

93.2% Rtp

95.04% Rtp

95.77% Rtp

92.33% Rtp

96.33% Rtp

96.53% Rtp

96.30% Rtp

96.13% Rtp

95.14% Rtp

95.16% Rtp

96.4% Rtp

95.72% Rtp

96.35% Rtp

95.85% Rtp

94.14% Rtp

95.37% Rtp

93.06% Rtp

94.95% Rtp

95.61% Rtp

97.06% Rtp

95.87% Rtp

94.78% Rtp

94.5% Rtp

96.04% Rtp

94.59% Rtp

95.4% Rtp

95.31% Rtp

96.23% Rtp

96.8% Rtp

96.99% Rtp

97.09% Rtp

94.2% Rtp

95.49% Rtp

96.37% Rtp

96.51% Rtp

95.54% Rtp

93.85% Rtp

90% Rtp

94.47% Rtp

94.26% Rtp

96.17% Rtp

95.18% Rtp

92.66% Rtp

96.58% Rtp

96.69% Rtp

95.73% Rtp

97.76% Rtp

98.1% Rtp

94.98% Rtp

95.66% Rtp

95.12% Rtp

94.49% Rtp

96.36% Rtp

95.58% Rtp

93.01% Rtp

97.37% Rtp

94.3% Rtp

95.38% Rtp

97.22% Rtp

95.48% Rtp

93.5% Rtp

97.84% Rtp

90.81% Rtp

95.33% Rtp

95.41% Rtp

96.14% Rtp

96.41% Rtp

95.52% Rtp

94.43% Rtp

96.68% Rtp

97.25% Rtp

96.7% Rtp

94.96% Rtp

94.33% Rtp

93.98% Rtp

95.08% Rtp

95.26% Rtp

96.63% Rtp

97.3% Rtp

94.8% Rtp

95.91% Rtp

96.71% Rtp

94.93% Rtp

95.34% Rtp

96.95% Rtp

94.62% Rtp

97.5% Rtp