97.27% Rtp

96.91% Rtp

94.87% Rtp

95.59% Rtp

96.77% Rtp

92.07% Rtp

94.31% Rtp

94.18% Rtp

93.8% Rtp

93.66% Rtp

94.01% Rtp

94.09% Rtp

94.39% Rtp

94.03% Rtp

96.85% Rtp

94.86% Rtp

92.01% Rtp

91.93% Rtp

91.94% Rtp

94.41% Rtp

97.62% Rtp

96.21% Rtp

95.64% Rtp

96.34% Rtp

92.88% Rtp

94.29% Rtp

91.62% Rtp

94.58% Rtp

96.65% Rtp

98.14% Rtp

93.69% Rtp

96.32% Rtp

95.07% Rtp

96.67% Rtp

94.94% Rtp

92.02% Rtp

94.89% Rtp

97.75% Rtp

95.44% Rtp

95.63% Rtp

96.5 % Rtp

97.63% Rtp

94.1% Rtp

94.75% Rtp

95.43% Rtp

95.15% Rtp

94.04% Rtp

97.91% Rtp

97.33% Rtp

96.73% Rtp

94.72% Rtp

92.93% Rtp

97.01% Rtp

96.64% Rtp

96.45% Rtp

95.22% Rtp

97.16% Rtp

95.06% Rtp

97.04% Rtp

96.97% Rtp

95.75% Rtp

94.44% Rtp

94.76% Rtp

95.25% Rtp

95.32% Rtp

96.92% Rtp

94.15% Rtp

97.86% Rtp

98.6% Rtp

90.29% Rtp

95.95% Rtp

93.91% Rtp

94.13% Rtp

95.11% Rtp

98.95% Rtp

95.81% Rtp

94.69% Rtp

97.47% Rtp

95.84% Rtp

97.2% Rtp

94.91% Rtp

95.29% Rtp

95.7% Rtp

94.16% Rtp

95.74% Rtp

93.46% Rtp

95.3% Rtp

97.23% Rtp

95.99% Rtp

97.7% Rtp

94.02% Rtp

95.19% Rtp

95.42% Rtp

91.99% Rtp

97.55% Rtp

97.43% Rtp

96.24% Rtp

96.47% Rtp

96.46% Rtp

94.05% Rtp