89.5% Rtp

93.% Rtp

94.82% Rtp

94.77% Rtp

92.4% Rtp

93.4% Rtp

90.6% Rtp

91.1% Rtp

93.42% Rtp

92.5% Rtp

93.7% Rtp

88.4% Rtp

94.57% Rtp

93.71% Rtp

92.98% Rtp

92.1% Rtp

90.4% Rtp

97.53% Rtp

98.24% Rtp

97.13% Rtp

94.36% Rtp

95.86% Rtp

97.19% Rtp

92.75% Rtp

92.51% Rtp

94.61% Rtp

99.07% Rtp

97.34% Rtp

92.87% Rtp

94.19% Rtp

98.08% Rtp

89.4% Rtp

97.03% Rtp

98.11% Rtp

98.47% Rtp

92.49% Rtp

93.77% Rtp

93.50% Rtp

94.81% Rtp

95.28% Rtp

94.07% Rtp

95.46% Rtp

96.66% Rtp

96.79% Rtp

94.32% Rtp

97.45% Rtp

95.89% Rtp

97.6% Rtp

97.39% Rtp

93.76% Rtp

98.21% Rtp

97.17% Rtp

94.71% Rtp

91.95% Rtp

96.86% Rtp

94.22% Rtp

94.68% Rtp

93.94% Rtp

91.32% Rtp

92.52% Rtp

92.71% Rtp

93.57% Rtp

92.8% Rtp

99.25% Rtp

92.26% Rtp

93.25% Rtp

97.48% Rtp

91.23% Rtp

94.97% Rtp

96.82% Rtp

96.72% Rtp

97.02% Rtp

97.08% Rtp

98.2% Rtp

93.6% Rtp

97.36% Rtp

91.84% Rtp

94.53% Rtp

96.10% Rtp

95.83% Rtp

97.12% Rtp

94.55% Rtp

96.84% Rtp

93.18% Rtp

94.79% Rtp

95.68% Rtp

92.31% Rtp

97.07% Rtp

93.51% Rtp

92.36% Rtp

93.96% Rtp

97.51% Rtp

90.15% Rtp

95.67% Rtp

97.57% Rtp

94.37% Rtp

93.67% Rtp

97.79% Rtp

94.84% Rtp

97.99% Rtp

97.27% Rtp

96.91% Rtp

94.87% Rtp

95.59% Rtp

96.77% Rtp

92.07% Rtp

94.31% Rtp

94.18% Rtp

93.8% Rtp

93.66% Rtp

94.01% Rtp

94.09% Rtp

94.39% Rtp

94.03% Rtp

96.85% Rtp

94.86% Rtp

92.01% Rtp

91.93% Rtp

91.94% Rtp

94.41% Rtp

97.62% Rtp

96.21% Rtp

95.64% Rtp

96.34% Rtp

92.88% Rtp

94.29% Rtp

91.62% Rtp

94.58% Rtp

96.65% Rtp

98.14% Rtp

93.69% Rtp

96.32% Rtp

95.07% Rtp

96.67% Rtp

94.94% Rtp

92.02% Rtp

94.89% Rtp

97.75% Rtp

95.44% Rtp

95.63% Rtp

96.5 % Rtp

97.63% Rtp

94.1% Rtp

94.75% Rtp

95.43% Rtp

95.15% Rtp

94.04% Rtp

97.91% Rtp

97.33% Rtp

96.73% Rtp

94.72% Rtp

92.93% Rtp

97.01% Rtp

96.64% Rtp

96.45% Rtp

95.22% Rtp

97.16% Rtp

95.06% Rtp

97.04% Rtp

96.97% Rtp

95.75% Rtp

94.44% Rtp

94.76% Rtp

95.25% Rtp

95.32% Rtp

96.92% Rtp

94.15% Rtp

97.86% Rtp

98.6% Rtp

90.29% Rtp

95.95% Rtp

93.91% Rtp

94.13% Rtp

95.11% Rtp

98.95% Rtp

95.81% Rtp

94.69% Rtp

97.47% Rtp

95.84% Rtp

97.2% Rtp

94.91% Rtp

95.29% Rtp

95.7% Rtp

94.16% Rtp

95.74% Rtp

93.46% Rtp

95.3% Rtp

97.23% Rtp

95.99% Rtp

97.7% Rtp

94.02% Rtp

95.19% Rtp

95.42% Rtp

91.99% Rtp

97.55% Rtp

97.43% Rtp

96.24% Rtp

96.47% Rtp

96.46% Rtp

94.05% Rtp

96.39% Rtp

95.24% Rtp

97.71% Rtp

95.55% Rtp

91.98% Rtp

96.28% Rtp

94.85% Rtp

95.6% Rtp

96.44% Rtp

95.94% Rtp

95.79% Rtp

96.76% Rtp

95.53% Rtp

93.2% Rtp

95.04% Rtp

95.77% Rtp

92.33% Rtp

96.33% Rtp

96.53% Rtp

96.30% Rtp

96.13% Rtp

95.14% Rtp

95.16% Rtp

96.4% Rtp

95.72% Rtp

96.35% Rtp

95.85% Rtp

94.14% Rtp

95.37% Rtp

93.06% Rtp

94.95% Rtp

95.61% Rtp

97.06% Rtp

95.87% Rtp

94.78% Rtp

94.5% Rtp

96.04% Rtp

94.59% Rtp

95.4% Rtp

95.31% Rtp

96.23% Rtp

96.8% Rtp

96.99% Rtp

97.09% Rtp

94.2% Rtp

95.49% Rtp

96.37% Rtp

96.51% Rtp

95.54% Rtp

93.85% Rtp

90% Rtp

94.47% Rtp

94.26% Rtp

96.17% Rtp

95.18% Rtp

92.66% Rtp

96.58% Rtp

96.69% Rtp

95.73% Rtp

97.76% Rtp

98.1% Rtp

94.98% Rtp

95.66% Rtp

95.12% Rtp

94.49% Rtp

96.36% Rtp

95.58% Rtp

93.01% Rtp

97.37% Rtp

94.3% Rtp

95.38% Rtp

97.22% Rtp

95.48% Rtp

93.5% Rtp

97.84% Rtp

90.81% Rtp

95.33% Rtp

95.41% Rtp

96.14% Rtp

96.41% Rtp

95.52% Rtp

94.43% Rtp

96.68% Rtp

97.25% Rtp

96.7% Rtp

94.96% Rtp

94.33% Rtp

93.98% Rtp

95.08% Rtp

95.26% Rtp

96.63% Rtp

97.3% Rtp

94.8% Rtp

95.91% Rtp

96.71% Rtp

94.93% Rtp

95.34% Rtp

96.95% Rtp

94.62% Rtp

97.5% Rtp

91.8% Rtp

94.88% Rtp

96.61% Rtp

95.27% Rtp

95.51% Rtp

95.02% Rtp

95.65% Rtp

96.55% Rtp

95.93% Rtp

91.46% Rtp

93.95% Rtp

96.16% Rtp

96.81% Rtp

93.02% Rtp

95.47% Rtp

96.98% Rtp

93.97% Rtp

96.09% Rtp

95.92% Rtp

95.2% Rtp

97.4% Rtp

94.06% Rtp

96.49% Rtp

98.01% Rtp

94.38% Rtp

95.56% Rtp

94.6% Rtp

96.11% Rtp

95.71% Rtp

95.05% Rtp

96.5% Rtp

95.45% Rtp

97.81% Rtp

95.13% Rtp

97.32% Rtp

96.43% Rtp

95.96% Rtp

98.05% Rtp

97.05% Rtp

95.76% Rtp

96.02% Rtp

95.57% Rtp

96.62% Rtp

95.21% Rtp

94.99% Rtp

96.48% Rtp

95.9% Rtp

95.98% Rtp

95.03% Rtp

94.92% Rtp

95.39% Rtp

93.23% Rtp

94.9% Rtp

95.1% Rtp

96.01% Rtp

96.59% Rtp

95.17% Rtp

96.19% Rtp

96.75% Rtp

95.5% Rtp

96.18% Rtp

99.32% Rtp

95.88% Rtp

96.54% Rtp

96.94% Rtp

95.36% Rtp

96.08% Rtp

94.17% Rtp

95.62% Rtp

96.3% Rtp

96.93% Rtp

96.56% Rtp

96.15% Rtp

94.11% Rtp

96.26% Rtp

95.78% Rtp

95.35% Rtp

95.23% Rtp

97.26% Rtp

96.06% Rtp

95.01% Rtp

96.2% Rtp

96.05% Rtp

96.6% Rtp

95.09% Rtp

97.59% Rtp

96.29% Rtp

94.25% Rtp

96.38% Rtp

94% Rtp

97.28% Rtp

96.42% Rtp

94.7% Rtp

95.8% Rtp

96.12% Rtp

96.96% Rtp

92.03% Rtp

95% Rtp

97.15% Rtp

96.22% Rtp

96.57% Rtp

96.9% Rtp

96.31% Rtp

96.07% Rtp

96.52% Rtp

93.3% Rtp

95.97% Rtp

96.25% Rtp

97.1% Rtp

96.1% Rtp

94.4% Rtp

96.03% Rtp